Flera medier var på plats i Pingstkyrkan under onsdagen för den presskonferens som utlysts, kort efter att en ung ensamkommande tagit sitt liv.

– Beskedet har tagits emot med sorg och bestörtning i vår församling, säger Chatrine Carlson, pastor i Pingstkyrkan.

Mannen hette Mahmoud och var nyss fyllda 20. Han kom till Jönköping som 17-åring 2016 och blev snabbt en del av församlingen, han döptes i december samma år. Mahmoud var en flitig besökare av kyrkans språkcafé, bibelskola och gudstjänster.

I torsdags för två veckor sedan fick han ett tredje avslag, han deltog i en gudstjänst under söndagen och tog sedan sitt liv under måndagen i förra veckan.

– Liksom andra ensamkommande levde han under stor press och liksom många av de andra hade han fått flera avslag. Det sista beskedet var att hans kristna tro inte bedömdes som genuin och att han därför inte var utsatt för risker i samband med sitt återvändande, säger Chatrine Carlson.

Skarp kritik

Under presskonferensen riktade Ulrik Josefsson, ordförande i Pingstkyrkan, skarp kritik mot samhällets hantering av ensamkommande ungdomar.

– Det här är en väldigt utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa. Det är människor som flytt rakt in i en ny kultur, de är ensamma i världen, säger han.

Ett annat problem är de långa väntetiderna, där unga människor befinner sig i ett ingenmansland år efter år och med en konstant ovisshet om framtiden.

– Vi har stor respekt för myndigheternas behov av att hantera detta på ett säkert sätt men i mötet med den enskilde blir situationen orimlig och oacceptabel, säger han.

"Inte värdigt"

Ulrik Josefsson beskrev också hur de enskilda bollas mellan olika samhällsinstanser utan någon samordning och hur en del står helt utan nätverk.

–Vi behöver goda och väl fungerande nätverk. Där har delar av civilsamhället en viktig roll att spela men vi tror också att myndigheter behöver bli bättre på att samverka, säger han.

Den sista punkten han tog upp gällde de unga som konverterat till kristendom. Här menade han att Migrationsverkets hantering är bristfällig.

– I det specifika fallet hanterades inte detta på ett sätt som var värdigt för vårt samhälle. Vi är som land unika med vår analfabetism inom trons område. Här måste vårt samhälle ta ansvar och lära oss de här sakerna, säger han.

Ulrik Josefsson, ordförande i Pingstkyrkan och Chatrine Carlson, pastor, höll i presskonferensen.

Foto Johan Nordenström

Fortsatt krisstöd

Det var i fredags förra veckan som Pingstkyrkan nåddes av beskedet om Mahmouds död.

Tack vare en persisktalande församlingsledare kunde anhöriga i Iran informeras under lördagsförmiddagen. Samma kväll hölls en minnesstund för vänner och bekanta i kyrkan.

Nu fortsätter arbetet med att ge krisstöd. Länge fram kommer en begravningsgudstjänst hållas för Mahmoud.

Hur ser ni på risken att fler ungdomar ser det här som en lösning?

– Vi har mötesplatser där vi träffas och pratar om de här frågorna. Vikten av att ställa frågor och leva nära varandra. Vi kommer även ha utbildning av räddningstjänst och andra experter för att utbilda stödpersoner, så att vi kan erbjuda det stöd vi kan, säger Chatrine Carlson.