Mats Siljehult vill inte kommentera det enskilda fallet om kvinnan som fick rådet att byta antidepressiva medel på Min Doktor. Men han säger att det finns ärenden som verkligen inte lämpar sig för nätvård.

– Om man går på antidepressiva medel ska man inta sköta det via skriftläkemål. Det ska göras av den ordinarie doktor som har kännedom om patienten, men det gjordes inte här, säger Mats Siljehult.

Läkaren som har IVO-anmält Min Doktor är kritisk till att han inte kontaktades om ändringen av kvinnans antidepressiva medel och att ärendet inte har följts upp.

– Vid åkommor av psykiatrisk karaktär är det väldigt vanligt att man gör uppföljningar. Och det kan vara helt rimligt att man i ett komplicerat ärende, om Min Doktor ens ska ge sig in i det, gör en återkoppling till berörd läkare, säger Mats Siljehult.

Han påpekar att kommunikationen mellan kvinnan och Min Doktor inte har skett via e-post, som det står i anmälan, utan via en skriftlig dokumentation som kräver inloggning med Bank-id.

Wetterhälsan har inte gjort någon Lex Maria-anmälan i ärendet.

– Det finns en möjlighet att vi gör en Lex Maria-anmälan eller att Min Doktor gör det. Där ligger ärendet just nu. Vi avvaktar IVO:s utredning innan vi gör något.

Mats Siljehult tycker det är bra att all vård granskas, både nätvård och vanlig.

– Digitala vårdcentraler är rätt nytt. Tyvärr sker det fel. Det gör det inom all vård och det ska man lära sig av.

– Jag tror man (Min Doktor) framöver kommer att tänka till en gång extra till hur komplexa ärenden man kan ge sig på. Nätvården är inte bäst på komplexa ärenden, utan enkla ärenden.

Han tycker att Wetterhälsans samarbete med Min Doktor fungerar utmärkt.

– Nätvård är här för att stanna. Den är ett bra komplement till den vanliga vården och har en extremt bra tillgänglighet. Är du inte tillgänglig har du ingenting. Då spelar det ingen roll hur bra vård du har. Där har den vanliga vården mer att lära av nätvården, säger Mats Siljehult.

Han nämner att närvården uppfanns av landstinget genom deras vårdkontakter, men att de slarvade bort det.

– Den vanliga vårdcentralen fattade inte vilken kraft det var i det här. De svarade inte sina patienter på flera dagar och misskötte nätvården så till vida att nätvårdsbolag som Min Doktor och Kry (som samarbetar med Läkarhuset i Tranås), har kunnat uppstå. Där har regionen helt misslyckats, de lät den här båten segla.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköping, tror att nätvården kan ha en plats, men att den inte har hittat sin form än.

– Återbesök med sin ordinarie doktor eller träningsråd av en sjukgymnast kan fungera väl. Då finns en finess och ett värde med att man inte behöver lämna sin arbetsplats eller sitt hem. Det viktiga är att man kan bemöta patienten på ett riktigt sätt, säger Mats Bojestig.

Han tror att det kommer att bli betydligt mer nätvård framöver – och att alla kommer att vilja ha det. Han nämner att regionen var först ut med nätvård, genom appen ”Bra Liv nära” där man göra läkarbesök på internet.

– Den erbjuder samma typ av service som annan nätvård, säger Mats Bojestig.

Vårdguiden 1177 handlar däremot om rådgivning som hänvisar folk till rätt vård, påpekar Mats Bojestig.