"För tiden fram till 1934 står Josef Hamrin i centrum"