Kommentarsregler

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.

Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.

Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.

Kommentarer ska vara sanna och relevanta.

Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.

Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer. (reglerna i sin helhet kan du läsa på PO:s hemsida)

Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

,