Olika åtgärder som kan bli aktuella är att röja runt ekar som behöver plats, att restaureringshamla hamlade träd och att såga av grenar på stora träd. Träden kan ha tunga grenar som riskerar att falla ner, tillexempel på en väg.

Markägare kan få bidrag från länsstyrelsen för att åtgärderna genomförs, men det är inget tvång.