Annons

Om oss

Om Jönköpings-Posten
Jönköpings-Posten (JP) är en del av Hallpressen som ger ut nio lokala morgontidningar och ägs av Herenco-koncernen. Tidningen utkom första gången den 17 januari 1865 och då som veckotidning. 1904 blev det en tidning som kommer ut sex dagar per vecka och betecknas i dag som oberoende borgerlig. Tidningen har åtta lokalkontor och har som motto att vara “Världsbäst på lokala nyheter!”

Vår affärsidé
Vi skall erbjuda våra läsare och annonsörer ett brett utbud av innehåll med högt läsvärde som speglar och är anpassat till dagens lokala samhälle.

Historik
Grundaren av Jönköpings-Posten hette Herman Hall (1837-83), en boktryckare som startat tryckeri och förlag i Jönköping ett par år innan utgivningsstarten 1865. Han gav då främst ut kristna skrifter, traktater, sånghäften, texter för söndagsskolor etc.

Tidningen som från början anspråkslöst bestod av fyra sidor kom ut en gång i veckan (från 1867 två gånger) var avsedd att sprida nyheter till vanligt folk i staden med omnejd men också att förmedla uppbygglig läsning med kristligt innehåll.

Josef Hamrin (1871-1934) kom till Jönköpings-Posten 1893 och var från 1910 både chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen tills han avled 1934. Under Josef Hamrins tid samlades aktiemajoriteten inom den hamrinska familjen, som sedan dess förblivit den dominerande aktieägaren i bolaget.

Du kan även läsa mer om JP:s historia på www.jp150.se
Läs mer om Herenco-koncernen här