Annons

Tidningen i skolan

Jönköpings-Posten som en del i undervisningen
Jönköpings-Posten kan vara till stor hjälp för dig i din undervisning oavsett om du undervisar på låg- och mellanstadie, högstadie eller gymnasieskola. I det informationssamhälle som vi lever i får barn och unga mycket information från våra olika massmedier. För att ge eleverna en ökad förståelse för massmedierna och deras roll i samhället kan vi på Jönköpings-Posten hjälpa dig att få dagstidningen som hjälpmedel till undervisningen i mediekunskap.

Här hittar du tips på hur du kan använda tidningen i skolan mediekompass.se

Vill du beställa en särskilt förmånlig prenumeration på Jönköpings-Posten till din skola är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter, tel. 036-30 40 40 (vard 8-17).