Så här jobbar Hall Media med åsiktsmaterial

Ledare

En ledare är en text med en politisk hållning, i Jönköpings-Postens fall oberoende borgerlig/liberal, där tidningens grundläggande ideologi och värderingar ligger till grund för ställningstaganden i olika frågor. Oberoendet består i att de politiska åsikterna inte är knutet till något specifikt parti.
Till skillnad från nyhetsjournalistik är ledartexter inte neutrala eller objektiva, utan här tar våra skribenter tydlig ställning för att driva debatt, ifrågasätta beslut och beslutsfattare samt utveckla det offentliga samtalet.
En ledare kan vara osignerad, och då representerar den tidningens hållning, eller signerad, till exempel i krönikeform, då den ofta formulerar skribentens mer personliga tankar.

Insändare

En insändare är framför allt ett medel för att stimulera den lokala debatten, där vi låter lokala skribenter och lokala frågor gå före texter från långväga debattörer eller som berör mer generella frågor.

I våra insändare, liksom i andra debattforum såsom sociala medier, måste man hålla en god ton och ha respekt för sina meningsmotståndare. Att ha högt i tak vad gäller åsikter och förslag i sakfrågor är lika viktigt som att ha respekt för att någon annan tycker helt annorlunda och att hövligt, om än i både skarpa och bestämda ordalag, hävda något annat. I sakfrågan får du svinga tämligen friskt, vad gäller personpåhopp har vi låg tolerans. Dock får en offentlig person tåla mer kritik än en privatperson.
Vi ser helst att du undertecknar med ditt namn, men vi tillåter signatur i specifika fall. För att ha möjlighet att få din insändare publicerad måste du alltid bifoga ditt riktiga namn och kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna kontakta dig och kontrollera att du inte skriver under påhittat namn eller under någon annans. Du omfattas givetvis av källskydd och vi hanterar uppgifterna med sekretess. Om du kritiserar en namngiven person måste du underteckna insändaren med ditt riktiga namn.
Om du bygger din insändare på statistik eller andra uppgifter som är hämtade från en källa, ska du skicka med en länk direkt till den sida, det vill säga inte till källans förstasida, där uppgifterna är hämtade så att vi kan kontrollera att de stämmer.

Vi förbehåller oss rätten att redigera din insändare, liksom att korta ned den utan att ta kontakt med dig. Det är inte en självklarhet att få sin åsikt publicerad i våra kanaler. Det finns inget samband mellan mängden inskickade insändare från en och samma skribent och antalet publicerade insändare, utan det är allmänintresset och ämnets aktualitet som styr våra beslut att publicera. Din insändare får vara högst 2 500 tecken lång, vilket ger utrymme för fler åsikter, men även ökar möjligheten att din insändare blir läst av fler.

Vi följer de pressetiska reglerna vilket innebär att vi aldrig släpper igenom en insändare som kan uppfattas som hets mot folkgrupp eller förtal.
Ett ”Svar direkt” innebär att vi kontaktar någon som namnges i en insändare, en person, ett företag eller en organisation, och som får kritik, för att denna ska få svara vid samma publiceringstillfälle. Detta bidrar till en öppnare och ärligare debatt, vilket är ett centralt syfte med vår tidnings opinionsjournalistik, som insändarna är en del av.

Debattartiklar

En debattartikel följer i stort sett reglerna för en insändare, men ska alltid vara undertecknad med ett korrekt namn, där du även kan framträda som företrädare för en organisation. Du som skriver en debattartikel förväntas vara extra insatt i det ämne du debatterar om.

En debattartikel får också vara längre än en insändare, men bör inte överstiga 4 000 tecken.

Krönikor

Vi publicerar krönikor skrivna av både våra medarbetare och frilansande skribenter. Krönikor bidrar till en större mångfald i tidningen både vad gäller röster, åsikter och resonemang kring nyhetshändelser och andra aktuella frågor. De är ämnade att stimulera till egna tankegångar och till att ifrågasätta eller bekräfta egna och andras övertygelser. Åsikterna i en krönika är alltid skribentens egna och texterna är inte en del av vår objektiva nyhetsrapportering utan ett sätt att vidga samhällsdebatten såväl som läsarens möjligheter till personliga reflektioner.

Krönikor lyder under samma pressetiska regler som all övrig journalistik i våra kanaler, och de uppgifter som publiceras ska vara källkritiskt granskade och faktakontrollerade.

Recensioner

Både våra egna skribenter och frilansande skribenter skriver recensioner avseende kultur och nöje. Det bidrar till publikens möjlighet att bilda sig en egen åsikt och är ett viktigt inslag i kulturdebatten i lokalsamhället. Alla åsikter som skrivs i en recension är skribentens egna.

,