Annons

JP-Guiden

Välkommen att fylla i formuläret nedan om du vill lämna information till Guiden i Jönköpings-Posten. Guiden publiceras torsdagar (vid röd dag tidigareläggs publicering till närmaste utgivningsdag). OBS! Materialet skall vara oss tillhanda senast  måndag kl. 12.00. Vi förbehåller oss rätten att refusera och/eller redigera insänt material

Evenemang, utställningar och liknande publiceras i mån av plats. För garanterad publicering mejla annonsavdelningen privatannons@hallpressen.se

Föreningskontakter bokas via länken nedan. De publiceras under vinjetten Anslagstavlan.

Föreningskontakt

Fill out my online form.