Annons

Cancer

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning med förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen.