Annons

Pingströrelsen

Pingströrelsen är en gemenskap av cirka 460 frikyrkoförsamlingar i Sverige som tillsammans utgör den största svenska pentekostala (pingst bibeltolkning) församlingsrörelsen och är ett av Sveriges större frikyrkosamfund.