Annons

Naturvård

Naturskydd eller naturvård är skyddet av en viss typ av natur, att värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där. Målet är att bevara och gynna den biologiska mångfalden.