Annons

Sotning och ventilation

Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar, rensa ventilationskanaler, imkanaler, mm.