Jönköpings-Posten

Annons

Syrianer

Assyrier/syrianer/kaldéer är svenska myndigheters beteckning på en kristen folkgrupp ursprungligen från Turkiet, Syrien, Irak, Iran och Libanon. I Sverige bor det uppskattningsvis 100 000–120 000 assyrier/kaldéer/syrianer och den största gruppen finns i Södertälje med omnejd. Det finns en konflkt kring namnen assyrier och syrianer. Frågan är politiskt laddad, men båda grupperna sägs vara överens om att de är ett och samma folk, har samma religion och talar samma språk. (Källa: wikipedia.org)