Jönköpings-Posten

Annons

Glas

Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera. Glas består i allmänhet av tre huvudkomponenter: glasbildare, flussmedel och stabilisatorer. Glasbildaren i traditionellt glas traditionellt glas är kiseldioxid, i äldre tid oftast i form av kvartssand, senare för att uppnå större renhet krossad kvarts.