Annons

SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI har till uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö.