Jönköpings-Posten

Annons

Kriminalteknik

Kriminalteknik, eller forensisk verksamhet, är den del av den polisiära verksamheten där naturvetenskapliga arbetsmetoder och analysmetoder är i centrum vid brottsbekämpning. Polisen har en nationell resurs i Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare SKL). NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom dna, dokument och urkundsförfalskning, it-forensik, fingeravtryck, skoavtryck, droger, gifter och alkohol brand och miljöbrott