Annons

Bildning

Bildning är ett begrepp som beskriver människans personlighetsutveckling via studier och litteratur. Bildning begränsar sig inte endast till ”allmänbildning” eller ”utbildning” utan beskriver ett högre intellektuellt tillstånd - att vara kultiverad och civiliserad.