Annons

Tobakslagen

Tobakslagen innehåller bestämmelser om rökfria områden ute och inne, rökfri arbetsmiljö, hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar, handel med och införsel av tobak, marknadsföring av tobak och produktkontroll av tobaksvaror. Tillsynen av tobakslagen sköts bland annat av kommunerna som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. Källa: tobaksfakta.se