Annons

Opera

Opera är en form av musikteater, förknippad med den västerländska konstmusiken från barocken och framåt. Operett är en form av musikteater, främst utvecklad ur fransk opéra comique i populär stil med sång och talad dialog.