Annons

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen, TF, är en grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker. Under vissa omständigheter gäller TF även för publikationer som har framställts på andra sätt än i tryckpress. (Källa: ne.se)