Annons

Boverket

Boverket är en central förvaltningsmyndighet. Den kom till genom en sammanläggning 1988 av tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk. Boverket finns i Karlskrona. Boverket hanterar frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.