Jönköpings-Posten

Annons

Förskolebristen i Jönköping

Det råder platsbrist på flera förskolor i kommunen och utbyggnaden går för långsamt. Det gör att kommunen får bygga tillfälliga förskolelokaler och att barnfamiljer hänvisas till förskolor långt från hemmen.