Annons

Loppmarknader

Loppmarknad ”loppis” är en lokal eller plats där det handlas med begagnade saker. Namnet loppmarknad sägs härröra från att de kläder som bytte ägare vid de första loppmarknaderna föraktfullt påstods innehålla loppor och annan ohyra.