Annons

Swedbank

Swedbank är en av Sveriges storbanker. 2016 hade man 7,2 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder. För utom Sverige räknar Swedbank Estland, Lettland och Litauen till sin hemmamarknad.