Annons

IP-telefoni

Det finns ingen gemensam definition av vad IP-baserad telefoni är. Det omfattar begrepp som IP-telefoni, bredbandstelefoni, telefoni via nätet för kabel-tv och internettelefoni vilka kan ha olika innebörd beroende på sammanhanget. För att kunna ringa med IP-baserad telefoni måste du ha en anslutning till internet. IP-baserad telefoni är telefoni som åtminstone delvis går över ett så kallat "paketförmedlande nät" (kallas ofta IP-nät). Det finns flera varianter på IP-baserad telefoni beroende på hur terminalerna i respektive ände ser ut och över vilket nät informationen skickas. För att kunna ringa med IP-baserad telefoni krävs ibland att du har ett eget bredbandsavtal medan det i vissa fall räcker att din fastighet har bredbandsaccess (bredbandstillgång). Gemensamt för all IP-baserad telefoni är att samtalet går via datanätet istället för det traditionella telenätet. (Källa: telekomradgivarna.se)