Annons

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Dess uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland med gemensam styrelse (personunion), ledning och kansli.