Annons

Lyrik

Lyrik räknas till en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer. De två andra är epik och dramatik. Lyriska texter har karaktären av korta poetiska texter i koncentrerad form.