Annons

Mödravård

Mödravård är insatser inom vården för att främja hälsan bland mödrar. Den erbjuds bland annat på mödravårdscentraler, MVC. Dessa kallas idag på många håll i landet för barnmorskemottagning (BM-mottagning). Oftast arbetar barnmorskan då på en barnmorskemottagning inom primärvården.