Jönköpings-Posten

Annons

Högerextremism

Högerextremism är en hållning som tillskrivs fascistiska och nationalsocialistiska rörelser. Högerextrema rörelser är enligt en strikt definition antidemokratiska, alltså motståndare till demokrati. Istället ser man ett samhälle uppdelat i två delar - de som styr och de som är styrda. En liten samhällselit, eller kanske en militär regim, styr befolkningen som inte har någon egentlig makt. Gemensamt för högerextrema rörelser är också rasismen, en uppdelning av människor grundat på etnisk härkomst eller kultur. Knutet till rasismen är också nationalismen, en ideologi som genomsyrar den högerextrema rörelsen. (Källa: expo.se)