Annons

Skaldjur

Skaldjur är en term inom matlagning, som också används inom fiskerinäringen‚ för vattenlevande djur med någon form av hårt yttre skal, exempelvis kräftdjur och musslor.