Annons

Biografier

En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer av grekiskans biographia, av bios, 'liv', och graphō, 'skriva'. En författare av biografier kallas biograf. (Källa: wikipedia.org)