Annons

Bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd. Brottet regleras i Brottsbalken, 9 kapitlet 1§. (källa: polisen.se)