Annons

Rån

Rån är en form av stöld med inslag av våld eller hot om våld. Ofta sker rån under vapenhot. Den vanligaste formen är personrån, där en enskild avtvingas pengar, gods eller liknande.