Annons

Jönköpings länstrafik

Jönköpings länstrafiks uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Högsta politiskt beslutande organ är Regionfullmäktige.