Annons

Kyrkovalet

Kyrkovalet innefattar val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och fullmäktige i pastorat eller församlingar. Äger rum den tredje söndagen i september vart fjärde år. Röstberättigad är den som fyllt 16 år, är medlem i Svenska kyrkan och kyrkobokförd i en församling i Sverige.