Jönköpings-Posten

Annons

Islamism

Islamism är ett vitt och spretande samlingsbegrepp som används för att beteckna politisk islam på olika sätt. Den moderna islamismens moder är Muslimska brödraskapet som bildades i Egypten som en reaktion på att Atatürk, det moderna Turkiets skapare, avskaffade kalifatet i Istanbul 1924. Salafister är en annan gren av sunniislamisk fundamentalism som är på stark frammarsch i Mellanöstern och som har många likheter med den doktrin som är förhärskande i Saudiarabien, wahhabismen. Salaf betyder förfader. Gemensamt för salafisterna är att de vill gå tillbaka till förfädernas tro, deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut för 1400 år sedan. (Källa: svd.se)