Jönköpings-Posten

Annons

Arenafrågan Jönköping

Planerna på en ny fotbollsarena i Jönköping har pågått under flera år. Under hösten 2016 tilltog diskussionerna. De alternativ som legat på bordet är Jordbrovallen, Elmiafältet, Råslätt samt om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen.