Annons

Träning

Träning är ett begrepp som i vidsträckt bemärkelse beskriver fysisk aktivitet som bedrivs målmedvetet och strukturerat med målet att förhöja sin kapacitet eller att upprätthålla densamma. Träning kan också vara en metod att fördröja kroppslig degeneration.