Jönköpings-Posten

Annons

Barnmorskor

Den legitimerade barnmorskan arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Kraven på kompetens finns angivet i Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska vilken publicerades av Socialstyrelsen 2006.