Annons

Utbrändhet

Utbrändhet räknas inte till de psykiska störningarna, utan som en faktor av betydelse för hälsotillståndet som har samband med svårigheter att kontrollera sin livssituation. Utbrändhet är framför allt kopplad till stress i arbetslivet, och till arbetsnarkomani. Tecken på utbrändhet är trötthet, utmattning och ineffektivitet.