Annons

Hets mot folkgrupp

Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken kan man dömas för hets mot folkgrupp om man uttalar eller sprider hot eller missaktning mot en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Frågor om förundersökning och åtal för hets mot folkgrupp hanteras av allmän åklagare eller - när det är frågan om tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott - av Justitiekanslern. (Källa: rfsl.se)