Annons

Jibs

Jönköping International Business School, JIBS, är en av fyra fackhögskolor inom Jönköping university. Inom utbildning och forskning fokuserar man på entreprenörskap, ägande och förnyelse.