Jönköpings-Posten

Annons

Koppar

Koppar är ett metalliskt grundämne som har mycket god ledningsförmåga för värme och elektrisk ström. Därför är den vanlig i kablar och elektrisk utrustning. Flera kopparföreningar används som bekämpningsmedel mot svamp på grödor. Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt är skadligt för vattenlevande organismer. (Källa: naturvårdsverket.se)