Annons

Ekologisk mat

Ekologiska livsmedel har producerats på ett sätt som är bra för miljön. Konstgödsel och syntetiskt framställda bekämpningsmedel får inte användas för frukt och grönt eller spannmål. Djur ska ha fått vara utomhus och fodret ska vara vara ekologiskt och till största delen närodlat. Djuren får inte heller ha fått antibiotika annat än i undantagsfall.