Annons

Rot-tjänster

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion, så kallade rot-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i eller har som fritidsbostad eller, äger och som kundens föräldrar bor i. Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. (Källa: skatteverket.se)