Annons

Allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse är ett brott som regleras i Brottsbalkens 13 kapitel, paragraf 3: ”Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst åtta år.”