Annons

Särskilt boende

Särskilt boende, ett namn för flera boendeformer anpassat för personer med stort behov av omsorg. Ansökan riktas till kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs enligt LSS och avslag kan överklagas till förvaltningsrätten.